dailinti

dáilinti (-yti), -ina, -ino tr., daĩlinti Š 1. K daryti dailų, gražinti, puošti: Kam tep dáilini, ne į parodą veši Dkš. Gali nedáilint [kirvakočio], aš pats apsidáilinsiu Rs. Pamatė žmogų mindžiojant grumstus, dailinant vietą MPs. | refl.: Merga, eidama į prašmintinį, dáilinas, t. y. šukuojas, prausias, tiškuojas J. 2. R311, Kdn lyginti, glotninti: Brolis dáilina su abliu, su leistuvu lentą J.laidyti su laidyne: Iki šiol Onytė sau ir motinai pati plovė ir dailino apykakles, nosines ir kitus baltinius LzP.Krt prk. daryti gerą, taikingą: Čia gamta siūlo žmogui vien tik dalykus, sušvelninančius jausmą, dailinančius dvasią V.Kudir. | Kai pradėjo dáilinti (teisinti, aiškinti), tai, rodos, ir teisybe pavirto Up. 3. penėti, tukinti: Reik bekonus dáilinti su bulvėms, geriau užmokės Šts. 4. refl. gerintis, meilintis, plaktis, taikytis: Jau tas dáilinas prie tėvo, bene gaus kokį saldainį Užv. Dáilinosi dáilinosi, o nieko gero nelaimėjo Vdžg. Karuonis, ne arklys tas palšelis: kai ištrūks iš rankų, tai visą dieną varinėkis jį, dáilinkis prie jo, kol prisidáilinsi Skd. Katė dáilinas prie mėsos Šts. Pavinta (meilikautojas) dáilinsis, kol ką išgaus nuo tavęs, t. y. lydysis J. Dailinasi kaip bykšas prie vagies KrvP(Pln). Ir dailinsies kaip bajoras pri ožkos LMD(Tl).
◊ nùgarą dáilinti mušti: Spėriai sugavęs žiužį, sėdaus ir kitų nugaras tvinkt tvinkt dailinau M.Valanč.
\ dailinti; apdailinti; išdailinti; nudailinti; padailinti; perdailinti; pridailinti; sudailinti; uždailinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dailinti — dáilinti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdailinti — tr. K apgražinti, dailiai apdirbti: Kad tavo šaukštai nei kiek neapdailinti, baisu burnon imt Kp. | refl. tr., intr. Rs: Aptašiau šiap tep: jei negerai, pats apsidailyk Vlkv. | prk.: Reikia da daug laiko ir darbo, kol [lietuviška terminologija]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvalaininti — apvalaĩninti, ina, ino tr. 1. Vj daryti apvalainą. 2. prk. dailinti, gražinti: Bet kokio žodžio nesako, ale vis da apvalaĩnina Vj. apvalaininti; paapvalaininti; suapvalaininti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailauti — dailauti, auja, ãvo tr. 1. MŽ dailiai sudėti. 2. [K] lyginti, dailinti. 3. refl. pataikauti, suktis: Liberalai aplink katalikiškuosius dailaujas TP1882,7. dailauti; sudailauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailinimas — sm. (1) K; I → dailinti 1: Nekalbu apie kalbos grynumą, jos dailinimą Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailinėtis — dailinėtis, ėjasi, ėjosi dem. dailinti 1 (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailyti — 1 dailyti, ija, ijo Pgr, dailyti, daĩlo, daĩlė; N žr. dailinti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalikatnyti — ×dalikãtnyti, ija, ijo (sl.) tr. 1. taikyti: Ką tu čia dalikãtniji – tiesiog sakyk! Gs. 2. ploninti, dailinti: Nedalikãtnyk per daug šaukšto, nuluš! Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glaistyti — glaistyti, glaĩsto, glaĩstė Š iter. glieti. 1. teplioti: Anyta, pyragus kepant, su baltyme kiaušių glaĩsto J. Glaistyti tešlą į šalis J. 2. lipinti, laistyti, taisyti nelygumus, plyšius: Klojimo padą glaĩsto su moliu, kad plyšių nebūtų Sml.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gleičioti — gleičioti, ioja, iojo tr. dailinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.